Úterý 6. 6. 2023

ZLÍN FILM FESTIVAL 8. a 9. třída

Odjezd: v 7,15 hodin
Příjezd: asi ve 12,30 hodin (oběd ve ŠJ žáci stihnou)
Odpolední vyučování odpadá.
Vybíraná částka na vstupné: 30,- Kč

Další události