Úterý 8.– 9. 10. 2019

Sběr starého papíru

Papír se bude vybírat u školní kotelny od 14.30 do 17.00 hodin. Prosíme třídit na noviny, časopisy, letáky, kancelářský papír, karton, lepenku, staré knihy bez pevné vazby. Vše pevně svázat. Výtěžek použijeme na nákup her a hraček pro naše děti ve školní družině. Děkujeme.

Další události