Úterý 30. 6. 2020

Rozdání vysvědčení

V úterý 30. 6. 2020 bude všem žákům naší školy rozdáno v průběhu první vyučovací hodiny vysvědčení. Žáci, kteří nedocházeli do školy, musí předložit čestné prohlášení o bezinfekčnosti a mít s sebou roušku. Tento den odevzdají i žákovské knížky a vyzvednou si své věci. Školní kuchyně vaří tento den jen pro žáky navštěvující družinu.

Další události