Úterý 23. 6. 2020

Fotografování tříd

V úterý 23. 6. 2020 proběhne fotografování tříd.
Každý žák se bude fotografovat jen společně s celou třídou, skupinkové fotografie se dělat nebudou.
Cena jedné fotografie činí 25,- Kč. Třídní učitelé budou tuto částku vybírat předem. Fotografie žáci obdrží v úterý 30. 6. 2020 s vysvědčením.
Děti, které nechodí do školy, se dostaví na školní hřiště vchodem od Járku dle následujícího časového harmonogramu:
1. třída 9,00 hodin
2. třída 9,10
3. třída 9,20
4. třída 9,30
5. třída 9,40
6. třída 9,50
7. třída 10,00
8. třída 10,20

Další události