Neděle 9. 12. 2018

Děti dětem 2018 - předvánoční koledování

Srdečně Vás zveme na tradiční koledování Děti dětem v neděli 9. 12. 2018 od 15 do 17 hodin v budově školy.

- Zahájení v tělocvičně vystoupením Javorníčku a pěveckého sboru našich žáků
- Cimbálová muzika a občerstvení ve školní jídelně
- Výstava netradičních betlémů dětí ZŠ Štítná, MŠ Štítná, MŠ Jestřabí
- Dílničky v galerii (ukázky řemesel, výroba vánočních ozdob, svíček a oplatků, zdobení perníků…)
- Dílničky pro vaše tvoření (výroba textilních zdobených tašek a vánočních přání…)

I letos věnujeme část výtěžku nemocným dětem, druhou část použijeme na akce pro naše děti. Těšíme se na Vaši účast.

Další události