Jídelna

Školní jídelna při ZŠGM ve Štítné n. V. je školním stravovacím zařízením s vlastní kuchyní. Ve školní dny zde připravujeme okolo 200 obědů pro naše žáky, vyučující i veřejnost. Jídelníček na 14 dní dopředu sestavujeme v souladu se zásadami zdravé výživy a dodržováním spotřebního koše vybraných potravin. Několikrát do týdne nabízíme také výběr ze dvou hlavních jídel.


Jídelníček

Čtvrtek 13. čen

 • Polévka čočkov
 • 1 | Rybí karbenátek se sýrem, bramborová kaše, prohřívaná zelenina, džus …

Pátek 14. čen

 • Polévka frankfurtsk
 • 1 | Rýžový nákyp s jablky, bylinkový ča
 • 2 | Vařené vejce, koprová omáčka, vařený brambor, ovocný siru

Pondělí 17. čen

 • Polévka zeleninová s drožďovými knedlíčk
 • 1 | Kuře na paprice, houskový knedlík, džus oranž, malinový jogur

Úterý 18. čen

 • Polévka vločkov
 • 1 | Krůtí maso v kapustě, kefírové noky, sirup lesní smě
 • 2 | Čočka na kyselo, vařené vejce, chléb, ochucené mlék

Středa 19. čen

 • Polévka květákov
 • 1 | Plněný paprikový lusk, rajská omáčka, těstoviny - kolénka, džus …
 • 2 | Salát s tarhoňou /rybí treska, aivar, olivy, sušená rajčata, /, …

Další informace

Ceny stravného a platby

Cena stravného se určuje podle věku žáka, kterého dosáhne v daném školním roce (pozn.: školní rok trvá od 1. 9. do 31. 8. včetně, viz vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování). Právo na zvýhodněnou cenu oběda žákům vzniká pouze ve dnech pobytu ve škole a první den neplánované nepřítomnosti ve škole:

 • Stravné 30 Kč pro věkovou kategorii 7–10 let
 • Stravné 31 Kč pro věkovou kategorii 11–14 let
 • Stravné 32 Kč pro věkovou kategorii 15 a více let

Od roku 2012 je v naší škole zaveden čipový přístupový systém, který je propojen se stravovacím systémem s elektronickou evidencí strávníků.

Aby bylo možné v elektronickém objednávkovém systému provádět objednávání stravy, je nutné aby měl žák na své účtu dostatečný „osobní kredit“. V opačném případě systém neumožní další objednávání obědů. Aktuální výši kreditu je možné vidět po přihlášení do osobního účtu strávníka a také na objednávkovém terminálu ve školní jídelně. Kredit dobíjejte následujícím způsobem:

 • Bankovním převodem na číslo účtu : 2700267194/2010 (Fio),
 • variabilní symbol je osobní číslo, které žák dostal při registraci,

Doporučení: nastavte si trvalý příkaz na dobu neurčitou (včetně letních prázdnin). Vyvarujete se opomenutí znovuzavedení trvalého příkazu na začátku nového školního roku. Aby strávník mohl objednávat stravu již od 1. září, musí mít na účtu předem dostatečný kredit. Stravné se platí zálohově/předem – tzn. minimálně na jeden měsíc dopředu (např. v 8/2024 na 9/2024 atp.) Termín splatnosti stanovte okolo 20. dne v měsíci. Získáte jistotu, že platba bude včas připsána na bankovní účet školy.

Zůstatek peněz přechází strávníkům do dalšího školního roku. Peníze se po dobu školní docházky a stravování ve školní jídelně nevrací. Případný přeplatek se vrací až žákům 9. ročníku na konci školní docházky.

Zákonný zástupce strávníka je povinen hlásit vedoucí školní jídelny změny týkající se: čísla účtu, změny adresy, ukončení stravování. Pokud nebudou změny nahlášeny, nezodpovídáme za případné chyby v převodu peněz na špatný účet, prodlení apod.


Postup objednávání obědů

Strávníci si mohou obědy objednávat a rušit u terminálu ve školní jídelně nebo prostřednictvím internetu na stránkách školy, a to do 14 hodin na následující den. Tzn. v pondělí do 14 hod. lze provést objednávku na další den (na úterý). Ale v pondělí po 14 hod už lze provést objednávku jen min. obden (na středu). Kdykoliv pak můžete provést objednávku na další dny (čtvrtek, pátek, aj.). Pozor: Na pondělí lze objednávat nejpozději v pátek, nikoli o víkendu (v sobotu/neděli).

Objednat je možné až na 14 dní dopředu, kdy je jídelníček obvykle zveřejňován. A to do celkové výše osobního kreditu. Ve vybraných dnech je možné vybírat ze dvou hlavních jídel. K prohlédnutí jídelníčku se strávník nemusí do systému ani přihlašovat.

Na terminálu ve školní jídelně:

 • Kdykoli během dne, terminál je umístěn přímo ve školní jídelně.
 • K přihlášení je nutné mít osobní čip, který se používá i pro přístup do školy.
 • Osobní čip spolu s informačním letákem ke stravování dostanou noví strávníci na začátku školního (Záloha 100 Kč).

Prostřednictvím internetu:

 • Kdykoli během 24 hodin a to po celý rok na webových stránkách školy v rubrice „Jídelna“
 • Pro přihlášení do svého osobního účtu potřebujete znát uživatelský identifikační kód a heslo.
 • Přihlašovací údaje každý strávník obdrží a začátku školního roku od vedoucí školní kuchyně.
 • Po prvním přihlášení do systému doporučujeme změnit výchozí heslo (odkaz: „Nastavení účtu“)
 • V případě zapomenutí přihlašovacích údajů vám vedoucí školní jídelny na požádání vygeneruje nové
 • Strávníci (nebo zákonní zástupci) mají možnost sledovat, ve kterých dnech byla strava odebrána

Změna a odhlašování obědů

Odhlášení je možné pomocí terminálu nebo internetu, a to zadáním „0“ (nuly) u vybraného jídla (obědu) u konkrétního dne. Odhlášení je možno provést také telefonicky na 577 336 018 (u vedoucí školní jídelny). Na následující den je možné odhlásit oběd do 14 hod.

V souladu s vyhláškou o školním stravování mají žáci první den neplánované nepřítomnosti ve škole možnost vyzvednout si oběd do jídlonosiče (v čase 11 – 12 h). V dalších dnech, kdy žáci nejsou přítomni ve škole, nemají nárok na zvýhodněnou cenu a jsou povinni si na tyto dny oběd odhlásit. Upozorňujeme, že neodhlášené obědy propadají a nelze zpětně nárokovat jejich odhlášení.

Objednávku zadanou např. na terminálu lze změnit i prostřednictvím internetu a naopak. Při změně objednávky jídla na následující den opět platí čas do 14 hodin.


Informace pro mimoškolní strávníky

 • Cena oběda pro mimoškolní strávníky 98 Kč
 • Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován a není za něj náhrada.

Odebírat lze jedno hlavní jídlo (oběd) pouze v pracovní dny. V době víkendů, školních prázdnin a státních svátků se nevaří a nelze žádat ani náhradní stravování. Provozovatel oznámí tuto skutečnost písemně dopředu.

Strávník donese nejpozději do 8.00 hodin, nejlépe však den předem, čistý a podepsaný jídlonosič do vyhrazeného prostoru hospodářského pavilonu školní jídelny – přízemí. Odběr jídlonosičů je od 11,00 do 11,15 hodin. Do skleněných a znečištěných nádob stravu nepodáváme a nedoporučujeme používat hliníkové nosiče. Jídlonosiče jsou plněny za teploty min. +65°C v době od 10.30 do 11.00 hodin. Škola zodpovídá za zdravotní nezávadnost stravy nejdéle 15 minut od jejího vydání (tzn. do 11.15 hodin). Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě, nelze je skladovat.

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.


Kontakt do jídelny

 • Marie Vaculíková, vedoucí jídelny 577 336 018, 770 191 024, vaculikova@zsgm.cz

Další kontakty

 • Eva Hošíková, vedoucí kuchařka
 • Alena Plášková , kuchařka
 • Pavla Lišková, kuchařka