Družina

Školní družina při ZŠGM ve Štítné n. V. je určena pro žáky 1.- 5. ročníku. Ve školní dny je otevřena v ranních a odpoledních hodinách. Má 3 oddělení, které v letošním školním roce navštěvuje 98 dětí. Děti zde mají dostatek prostoru k odpočinku, hře, sportu, i dalšímu vzdělávání.Témata v říjnu 2020

 • Pojďte chytit notu, soutěžní zpívání pro radost
 • Čteme všichni, vypráví jen někdo, návštěva knihovny
 • Sběr papíru
 • Kreslení s barvami podzimu na chodníku

Další informace

Provozní doba a režim ŠD

Provoz ranní družiny je v době od 6.30 do 7.30 hodin.
Provoz odpolední družiny je v době od 11.15 do 15.45 hodin.

Odpolední činnost ve školní družině začíná společným obědem. Věnujeme se správnému chování a stolování ve školní jídelně. Následuje odpočinkový program, který je vyplněn hrou dětí s hračkami, společenskými hrami, četbou pohádek a příběhů, rozhovorem s dětmi.

Tyto činnosti přizpůsobujme hlavním zájmovým tématům (např. ročnímu období), kterým se s dětmi v aktuálním měsíci věnujeme. V průběhu roku organizujeme mnoho společenských a sportovních akcí (na školním hřišti, v tělocvičně) a také pravidelně navštěvujeme místní knihovnu.

Odchody dětí ze školní družiny

 • 13.15 hodin (první možný odchod)
 • 14.15 hodin
 • 14.30 hodin
 • 15.00 hodin
 • 15.15 hodin
 • 15.30 hodin
 • 15.45 hodin

Pozn.: Odchody ve 14 hodin byly z důvodu narušování zájmových činností zrušeny. Volné odchody se týkají pouze žáků 5. tříd, a to až od 13.15 hodin.


Zájmové kroužky při ŠD

Školní družina nabízí žákům tyto zájmové kroužky

 • Základy vaření a stolování
 • Vybíjená a sport, Stolní tenis
 • Dopravní výchova
 • Kroužek angličtiny pro 2. ročník

Mezi hlavní zájmové činnosti školní družiny patří

 • Rukodělná činnostRozvíjí zejména manuální dovednosti (jemnou motoriku) a napomáhá dětem osvojit si různé pracovní postupy.
 • Přírodovědná činnost Seznamuje se základy přírodních věd, pěstuje cit k přírodnímu prostředí a k jeho ochraně.
 • Esteticko výchovná činnost Formuje vztah dětí k estetickým hodnotám (např. výtvarné činnosti, hudbě, literatuře)
 • Tělovýchova a sport Přispívá k rozvoji fyzické zdatnosti.
 • Společenskovědní činnost Rozšiřuje poznatky o společnosti, o její historii a tradici.
 • Počítačová gramotnost Vybavuje děti počítačovými dovednostmi.

Poplatky za ŠD

Na základě vyhlášky Obecního úřadu Štítná nad Vláří přispívají rodiče na provoz školní družiny částkou 30,- Kč měsíčně. Poplatek se vybírá pololetně v září a v lednu. Za tyto finance se nakupuje spotřební materiál (výkresy, pastelky, barvy…).

Pro nákup her a hraček je již několik let jediným zdrojem financí sběr šípků a sběr starého papíru, který vychovatelky pořádají ve svém volném čase.


Dokumenty ke stažení


Kontakt do družiny

 • Hana Bartošová, I. oddělení, vedoucí družiny 577 336 120, bartosova@zsgm.cz

Další kontakty

 • Marie Hnilová, II. odděleníhnilova@zsgm.cz
 • Ivana Fojtíková, III. oddělenífojtikova@zsgm.cz