Fotografie Základní školy Gabry a Málinky Štítná nad Vláří

Základní škola Gabry a Málinky, škola povedených cérek ze Štítné

Naše Základní škola Gabry a Málinky leží v údolí CHKO Bílých Karpat na jihovýchodě Moravy ve Zlínském kraji. Škola disponuje školní jídelnou, družinou, zahradou i velkým sportovním areálem. Základní školu navštěvuje více než 180 žáků, někteří dojíždějí z okolních vesnic. Poprvé se ve škole začalo vyučovat v roce 1973, historie vzdělávání v obci Štítná se však píše již od roku 1787. Obs …
 • Školu navštěvuje 185 dětí
  ze Štítné a okolních
  vesnic
 • Vyučujeme podle vzdělávacího
  programu „Škola dílna lidskosti
 • Žáci v hodinách pracují s moderní
  technikou, interaktivními tabulemi
 • Pravidleně se účastníme celoroční
  soutěže Valašské sportovní ligy